Каталог метаданих


ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКИ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

А. Забруднення атмосферного повітря та порушення озонового шару атмосфери

A1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
A2. Якість атмосферного повітря в міських населених пунктах
A3. Використання озоноруйнівних речовин

B. Зміна клімату

B1. Температура повітря
B2. Атмосферні опади
B3. Викиди парникових газів

C. Водні ресурси

C1. Відновлювальні ресурси прісних вод
C2. Забір прісних вод
C3. Побутове водовикористання у розрахунку на душу населення
C4. Втрати води
C5. Повторне і оборотне використання прісної води
C6. Якість питної води
C7. Біохімічне споживання кисню (БСК) та концентрація азоту амонійного в річковій воді
C8. Біогенні речовини в прісній воді
C9. Біогенні речовини в прибережних морських водах
C10. Забруднені стічні води

D. Біорізноманіття та ліси

D1. Природні території, що підлягають особливій охороні
D2. Ліси та інші лісовкриті землі
D3. Види, що знаходяться під загрозою зникнення, і види, що охороняються
D4. Тенденції зміни чисельності і розповсюдження окремих видів

E. Земельні ресурси та ґрунти

E1. Вилучення земель із продуктивного обороту
E2. Райони, що зазнають ерозії ґрунтів

F. Сільське господарство

F1. Внесення мінеральних та органічних добрив
F2. Внесення пестицидів

G. Енергетика

G1. Кінцеве енергоспоживання
G2. Загальний об’єм енергоспоживання
G3. Енергоємність
G4. Енергоспоживання на основі відновлюваних джерел

H. Транспорт

H1. Пасажирообіг
H2. Вантажообіг
H3. Склад парку дорожніх механічних транспортних засобів у розбивці по видах палива, що використовується
H4. Середній вік парку дорожніх механічних транспортних засобів

I. Відходи

I1. Утворення відходів
I2. Транскордонні перевезення небезпечних відходів
I3. Переробка та вторинне використання відходів
I4. Кінцеве видалення відходів